Image Image
Biz Kimiz?Image

Bizim Dünyamız Vakfı

Bizim Dünyamız Vakfı iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla kurulmuş, İstanbul merkezli ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür. Bizim Dünyamız Vakfı; Türkiye ve dünyada iklim değişikliği ve değişkenliği, deniz, çevre ve hava kirliliği ve çölleşmeyle mücadele; toprak örtüsü ve toprağın korunması, ağaçlandırma, gıda güvenliği; plastik başta olmak üzere atıkların dönüştürülmesi; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konularında kamuoyunun eğitimi ve bilgilendirilmesi; su kaynaklarının, denizlerin ve doğanın korunması; denizlerin, göllerin, ulusal parkların, kıyıların temizlenmesi; ve temiz hava hedeflerine yönelik etkinlikler yoluyla toplumsal bilinci ilerletme ve bu alanlarda milli ve uluslararası politikaların oluşturulmasına yardımcı olma amaçları doğrultusunda faaliyet gösterir.

Bizim Dünyamız Vakfı, iklim değişikliği ve değişkenliği, çevre ve hava kirliliği ile mücadele gibi Vakfın amaçları ile sürdürülebilir bir dünya konularında toplumu bilgilendirme ve uyandırma; bu amaçla kültür, sanat ve spor etkinlikleri dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere değişik alan ve büyüklükte ulusal ve uluslararası her türlü etkinlik ve organizasyon düzenleyerek sürdürülebilir bir dünya bilinci ve sevgisini topluma mal etmeyi de hedefler.

Image Image

Bizim Dünyamız Vakfı, sığınmacılar, gençler ve kadınlar başta olmak üzere, toplumun her kesiminin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, özellikle de iklim değişikliği, toprak, deniz, çevre ve hava kirliliği ile mücadele hedefleri doğrultusunda ülkemizin ve dünyanın iyiliğine katkıda bulunmalarını sağlamayı amaçlar.

Doğal varlıkların, insan sağlığının, yeşil alanların, toprak ve toprak örtüsünün, suların, denizlerin, göllerin, ırmakların, ormanların korunması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesi konuları da Bizim Dünyamız Vakfı’nın faaliyet alanlarıdır. Bizim Dünyamız Vakfı ayrıca Karbon ayak izi konusunda farkındalık yaratmak, araştırma, istatistik, gelişim projeleri, denetim hizmetleri vermeyi de amaçlar.