Bizim Dünyamız Vakfı

Bizim Dünyamız Vakfı iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla kurulmuş, İstanbul merkezli ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür.

Hakkımızda

Bizim Dünyamız Vakfı iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla kurulmuş, İstanbul merkezli ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür.
Bizim Dünyamız Vakfı; Türkiye ve dünyada iklim değişikliği ve değişkenliği, deniz, çevre ve hava kirliliği ve çölleşmeyle mücadele; toprak örtüsü ve toprağın korunması, ağaçlandırma, gıda güvenliği; plastik başta olmak üzere atıkların dönüştürülmesi; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konularında kamuoyunun eğitimi ve bilgilendirilmesi; su kaynaklarının, denizlerin ve doğanın korunması; denizlerin, göllerin, ulusal parkların, kıyıların temizlenmesi; ve temiz hava hedeflerine yönelik etkinlikler yoluyla toplumsal bilinci ilerletme ve bu alanlarda milli ve uluslararası politikaların oluşturulmasına yardımcı olma amaçları doğrultusunda faaliyet gösterir.

Misyon

Bizim Dünyamız Vakfı, iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla kurulmuş, Türkiye merkezli bir sivil toplum kurumudur. Temel felsefesi, ‘Temiz Su, Temiz Toprak, Temiz Hava’ olan Vakfımız, iklim değişikliğiyle ülkemizde yürüttüğü faaliyetlerini küresel çabalarla entegre etmeyi hedeflemektedir.

Iklim Savaşçısı Olun