Haberler ve Makaleler

Hakkımızda

Bizim Dünyamız Vakfı iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla kurulmuş, İstanbul merkezli ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür.
Bizim Dünyamız Vakfı; Türkiye ve dünyada iklim değişikliği ve değişkenliği, deniz, çevre ve hava kirliliği ve çölleşmeyle mücadele; toprak örtüsü ve toprağın korunması, ağaçlandırma, gıda güvenliği; plastik başta olmak üzere atıkların dönüştürülmesi; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konularında kamuoyunun eğitimi ve bilgilendirilmesi; su kaynaklarının, denizlerin ve doğanın korunması; denizlerin, göllerin, ulusal parkların, kıyıların temizlenmesi; ve temiz hava hedeflerine yönelik etkinlikler yoluyla toplumsal bilinci ilerletme ve bu alanlarda milli ve uluslararası politikaların oluşturulmasına yardımcı olma amaçları doğrultusunda faaliyet gösterir.